X
Annons
X

Klimatförhandlingar inte en kamp mellan gott och ont

Jag har hävdat att Sverige som EU-ordförande hade ett ansvar för klimathaveriet i Köpenhamn (24/1). Haveriet bottnade i en förtroendekris mellan industriländer och utvecklingsländer. Krisen fördjupades när Sverige lanserade ett förslag om att avveckla Kyotoprotokollet.

Miljöminister Andreas Carlgren tillbakavisar min analys (28/1). Han hävdar att Sverige inte drev linjen att Kyotoprotokollet skulle avvecklas. Tvärtom slogs Sverige för ett bindande avtal som skulle
bygga på Kyotoprotokollet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X