Ledare

P J Anders Linder:Klimatförbättring mot fattigdom

Under strecket
Publicerad
Annons

Det skapas för få nya jobb i privata företag. Hundratusentals personer anställs visserligen varje år, men samtidigt upphör ett stort antal anställningar, och nettot är för litet. Under lång tid ökade inte antalet jobb i den privata sektorn över huvud taget. Sedan mitten av förra decenniet har utvecklingen varit bättre, men de nya jobben räcker inte till för att sysselsättningen ska hålla jämna steg med en växande befolkning.

Sverige lider brist på anställningsvilliga arbetsgivare, och det högsta priset för denna brist betalas av dem som står längst från den reguljära arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons