Annons

Klimatet ska inte vara tävling i självspäkande

Visst kan Sverige och EU göra mer, men om vi ska klara målet att temperaturen inte ska stiga mer än två grader räcker det inte att EU minskar utsläppen, inte ens om vi helt slutar släppa ut. Alla länder måste bidra och ta ansvar för sina utsläpp. Det skriver Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M).

Under strecket
Publicerad

I dag presenterar FN:s klimatpanel den första delen av sin femte rapport i Stockholm. Delrapporten ska lägga den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna och slutsatserna kommer att påverka politiska beslut i hela världen de närmaste åren. Förhandsspekulationerna har bland annat handlat om att sambandet mellan koldioxidhalten i atmosfären och temperaturökningen kan ha överskattats i tidigare rapporter. Det ger oss inte anledning att andas ut, men om det stämmer är det glädjande, för det skulle ge oss mer tid att lösa klimatfrågan.

Sverige och EU har under en längre tid gått före i klimatpolitiken. Förra året minskade koldioxidutsläppen i Sverige med drygt 10 procent. Vi har redan, sju år i förtid, klarat EU:s mål om en utsläppsminskning på 20 procent till år 2020. Sverige är bäst i EU på klimatpolitik, och EU är bäst i världen. Det stora problemet på klimatområdet är inte att Sverige och EU inte gör tillräckligt, utan att stora delar av världen inte gör någonting.

Annons
Annons
Annons