”Klimatet inte ett skäl att vara emot kalhyggesbruk”

Klimatet styrs av storskaliga globala processer. Svenskt skogsbruk kan inte påverka klimatet. Användningen av denna klimatretorik är ordets makt över tanken, skriver Hans-Örjan Nohrstedt, docent i skoglig marklära SLU, i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hans-Örjan Nohrstedt

Foto: Privat
Annons

Mikael Karlsson och medförfattare föreslår att skogsbruket ska sluta med kalhyggen för klimatets skull (SvD Debatt 19/8). Det finns flera skäl att ifrågasätta kalhuggning, men hänsyn till klimatet är inget sådant. Oavsett vad svenskt skogsbruk gör har det i realiteten ingen annan effekt på klimatet än som en politisk markering. Den kolbomb i marken som enligt författarna briserar efter kalhuggning, den finns inte.

Inlägget har i klimatfrågan en retorik som till del påminner om Skogsindustriernas. Den organisationen använder ordet ”klimat” som ett mantra för att rättfärdiga att skogsbruket tar mest hänsyn till denna aspekt och ger annat viktigt, till exempel biologisk mångfald, mindre betydelse. Författarna till det aktuella inlägget tycker sig nu ha kommit på att både klimat och biologisk mångfald kan gynnas samtidigt, detta genom ett hyggesfritt skogsbruk.

Annons
Annons
Annons