Klimatet hot mot ekoodlare

Ett varmare och blötare klimat gör det svårare för svenska Krav-odlare i framtiden. Svampar och insekter riskerar att frodas vilket ökar skadeangreppen på växtlighet som odlas utan bekämpningsmedel.

Under strecket
Publicerad
Annons

Milda regniga vintrar och varma somrar. Framtidens klimatförändringar väntas påverka både jordbruk och odlingssäsong och inte alltid på ett positivt sätt. När temperaturen höjs ökar antalet skadeinsekter som till exempel olika bladlussorter. Även svampar frodas i blött och varmt klimat. Ett scenario som innebär en katastrof för odlarna - framför allt de som odlar ekologiskt.

–Är det varma vintrar kan bladlöss överleva utomhus året runt och orsaka stor skada eftersom de sprider allvarliga virussjukdomar till grödorna. Det blir ett jättebekymmer för ekologiska odlare som inte använder kemiska bekämpningsmedel, säger Roland Sigvald som är entomolog på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Annons
Annons
Annons