Annons

”Klimatet gynnas inte av försvagad naturvård”

Inget tyder på att klimatet skulle hjälpas av att man ytterligare försvagar naturvårdens, kulturminnesvårdens och rennäringens ställning, skriver docent Anders Sirén i en replik.

Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Magnus Brandel har en poäng när han skriver att klimatfrågan bör integreras i miljöbalken så att även utsläpp av klimatpåverkande gaser tas i beaktande då Mark- och miljödomstolen prövar om tillstånd ska ges till industrietableringar. Han gör däremot ett fundamentalt fel då han argumenterar för att man också borde göra det lättare att åsidosätta riksintressen som naturvård, kulturminnesvård och rennäring när dessa står emot till exempel förnybara bränslen, vindkraftverk, eller batterifabriker.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Anders Sirén.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons