Annons
X
Annons
X

Klimatbistånd skärs ned

Sverige minskar klimatbiståndet till fattigare länder med flera hundra miljoner kronor. Det bekräftar riksdagens utredningstjänst, Rut, som för första gången utrett frågan.

[object Object]
En kvinna vandrar genom landskapet utanför by Louri i Tchad. Det torra stoftet har rörts upp av boskap. Foto: REBECCA BLACKWELL/AP PHOTO

År 2010 var Sveriges bidrag till fattigare länders klimatomställning som störst: 755 miljoner kronor låg ordinarie utbetalningar på. Året därpå var nivån ungefär densamma, för att 2012 ha sjunkit till 639 miljoner kronor. I år har 500 miljoner kronor budgeterats för aktuella fonder.

Summan är känd sedan tidigare, men regeringen har hävdat att det inte rör sig om någon neddragning.

– Vi ser nu att det är fel. Utbetalningarna till de multilaterala fonderna minskar, vilket vi hela tiden misstänkt, säger Jens Holm, Vänsterpartiets miljöpolitiske talesperson, som begärt siffrorna från Rut.

Annons
X

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) hänvisar till den större satsning Sverige gjort föregående år i så kallade snabbstartspengar.

Nu, menar hon, har nivåerna normaliserats.

– Vi går ner till en något mindre nivå, absolut. Men vi är fortfarande en av de största givarna. Satsningarna på fonderna kompletterar vi med andra insatser för miljö och klimat inom ramen för utvecklingssamarbetet.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kan du se signalen ni sänder ut genom sänkningen?

  – Ingen utanför Sverige uppfattar det som om vi skulle nedprioritera frågan. Vi har varit glasklara.

  Från 2020 ska de rikare länderna årligen betala 100 miljarder dollar till de fattigare länderna. Biståndsministern poängterar att de pengarna måste komma ”bortom statliga budgetar”.

  – Vi måste skapa möjligheter för näringsliv och marknader för att fylla på fonderna, säger Gunilla Carlsson.

  Jens Holm tycker att det minsta Sverige kan göra är att öka de årliga anslagen för klimatbistånd.

  – Läget är extremt allvarligt. Det här handlar om de direkta bidrag vi ger till fattiga människor som drabbas av våra utsläpp. Det ska vi inte skära ned på.

  Annons
  Annons
  X

  En kvinna vandrar genom landskapet utanför by Louri i Tchad. Det torra stoftet har rörts upp av boskap.

  Foto: REBECCA BLACKWELL/AP PHOTO Bild 1 av 4

  Numera kommer torkperioderna allt oftare till Tchad. En familj delar på rester efter id-högtiden.

  Foto: REBECCA BLACKWELL Bild 2 av 4

  Pakistanska internflyktingar väntar på mat i Hyderabad i samband med 2011 års översvämningar i Pakistan.

  Foto: PERVEZ MASIH/AP PHOTO Bild 3 av 4

  Män sitter ovanpå förstörda hus i Badin-distriktet i närheten av Hyderabad i Pakistan i samband med översvämningarna 2011, då hundratusentals gjordes hemlösa i landet.

  Foto: SHAKIL ADIL/AP PHOTO Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X