Recension

Decision pointsKlichéfylld skönmålning

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Amerikanska presidentmemoarer utgör en egenartad genre. De är betydligt mer än blott och bart levnadsminnen. Överlag är de skrivna inte så mycket för samtiden som för framtiden. Deras främsta syfte är att frisera bilden av en presidents tid vid makten, bemöta ogina kritiker och ge eftervärlden en personlig bild av viktiga gärningar och händelser. Det handlar med andra ord om att lägga historien till rätta eller, om man så vill, att skönmåla.

Så är även fallet med George W Bushs nyutkomna memoarbok ”Decision points”. Den har en tematisk uppläggning och tar upp några av de mest centrala beslut som Bush fattade under sina två mandatperioder, från 11 september-attackerna 2001 och krigen i Afghanistan och Irak till tvisterna om stamcellsforskning, Katrinakatastrofen och finanskrisen 2008. Det förvånar inte att Bush med få undantag anser sig ha fattat de kloka och riktiga besluten. I det avseendet befinner han sig i gott sällskap – den aura av självtillräcklighet som vilar över framställningen delar Bush med många av sina föregångare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons