Klassiska tågsträckor – nu kan de läggas ned

Pengar saknas till underhåll av flera järnvägssträckor i Sverige. Om inte staten skjuter till mer medel kan flera järnvägssträckor i Sverige behöva läggas ner, varnar Trafikverket. Här är några av sträckorna som riskerar att stängas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Tågintresset i Landeryd är stort. Det finns ett tågmuseum och det hålls "tågdagar" i september. Sträckan mellan Landeryd och Torup är en del av järnvägen mellan Halmstad och Värnamo, som öppnade 1877. Järnvägen trafikeras av både person- och godståg.

82 kilometer lång sträcker sig Fryksdalsbanan längs Frykensjöns dalgång. Den stod klar 1914 och kom till för att effektivisera transporterna av virke och skogsprodukter. 1965 beslöt dåvarande järnvägsstyrelsen att persontrafik på banan skulle läggas ner. Men motstånd lokalt gjorde att beslutet hävdes.

Annons
Annons
Annons