Klassisk krutdurk mest en gammal stereotyp

Balkan är ingen krutdurk längre. Det förefaller vara vårens viktigaste positiva nyhet. Långsamt europeiseras regionen och krigsherrarna klär sig i kostym. Rivaliteter och politiska motsättningar tar sig nya former, med en märklig blandning av banditvälde och juridiskt hårklyveri. Bilden av ­Balkan som en högexplosiv krutdurk som kan sätta hela Europa i brand tillhör förra århundradets ­stereotyper.

Under strecket
Publicerad
Annons

Förra söndagens nyval i Serbien genomfördes under i huvudsak korrekta former och president Boris Tadic vann överraskande starkt stöd för sin EU-vänliga politik. Kosovos ensidiga självständighetsförklaring har inte lett till den befarade ­konfrontationen med Serbien. EU-ländernas politiska huvudmål att motarbeta Balkans ultranationalister tycks ha varit framgångsrik och det är viktigt för EU:s självbild som säkerhetspolitisk aktör. På Balkan och i synnerhet i Kosovo prövas EU:s anspråksfulla ambitioner som mjuk fredsmakt.

Samtidigt är emellertid framtiden för EU:s Balkanpolitik höljd i dunkel, både i förhållande till Kosovo och till Serbien. Ingenting är klart, inte ens för de närmaste månaderna. Det som kallas strategi ­bygger mest på ­hypotetiska förhoppningar och ­improvisationer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons