Klassisk kristendom marginaliseras

Under strecket
Publicerad
Annons

Vid provvalet till biskop i Göteborgs stift fick en person med ”fel” uppfattning i ämbetsfrågan (bland annat om kvinnors rätt att bli präster) mer än 5 % av rösterna.
Ansvarsnämnden har nu gjort sin prövning och kommit fram till att en av dem som i provvalet passerat fem-procents-regeln, inte är behörig vid biskopsvalet.
I en promemoria inför valet framgår att den valsedel som upptar namn på person som inte godkänts av Ansvarsnämnden, ska tolkas som obefintlig. (Vad skulle exempelvis en internationell valövervakningskommitté säga om ett sådant valsystem?)
Svenska kyrkan har undertecknat Charta Oecumenica - riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa. I inledningen till denna text talas det om ”att försvara minoriteternas rättigheter och att hjälpas åt att undanröja missförstånd och fördomar mellan majoritets- och minoritetskyrkor i våra länder”.
Detta gäller i mellankyrkligt avseende, men öppenhet och lyhördhet inåt efterlyses också när det längre fram talas om att ”främja en ekumenisk
kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av kyrkligt liv”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons