Klassikerna får alltid skrivas om

Översättare är makthavare i det dolda. De ger oss världens litteratur - men på köpet får vi deras tolkningar och värderingar. Samtidigt är översättarna barn av sin tid. Och därför behöver klassiker översättas om och om igen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Plötsligt är damm och bråte borta. En gammal översättning, präglad av språkbruk och värderingar som inte känns självklara i dag, har ersatts av en ny.

Ett tidslager är borta - och i bästa fall tycker vi att vi kommer närmare verket.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons