Annons

Klassikerna får alltid skrivas om

Översättare är makthavare i det dolda. De ger oss världens litteratur - men på köpet får vi deras tolkningar och värderingar. Samtidigt är översättarna barn av sin tid. Och därför behöver klassiker översättas om och om igen.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

Plötsligt är damm och bråte borta. En gammal översättning, präglad av språkbruk och värderingar som inte känns självklara i dag, har ersatts av en ny.

Annons
Annons
Annons