Annons
X
Annons
X

Klart för elitklass på gymnasiet

Regeringen inför nu elitklasser med teoretisk inriktning på gymnasiet. Urvalet ska ske genom tester. Parallellt med studierna ska eleverna kunna ta högskolepoäng, säger utbildningsminister Jan Björklund (fp).

SPETSUTBILDNING I TEORETISKA ÄMNEN 2009

I höst startar en elitklass i matematik på Norra reals gymnasium i Stockholm. Det specialutformade programmet riktar sig till unga med ”intresse av och stor fallenhet för” matte. Skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) vill att de blivande eleverna ska antas med hjälp av särskilda tester, men det är i dag förbjudet i teoretiska ämnen.

Stockholms stad har därför vänt sig till utbildningsministern och begärt dispens från reglerna. Nu kommer svaret. Regeringen säger ja till spetsutbildningar i gymnasieskolan för ”högpresterande” elever, och ger samtidigt klartecken till antagningsprov.

– Vi måste göra oss kvitt den socialdemokratiska jantelagen i skolpolitiken. Även duktiga elever har rätt att utvecklas i sitt eget tempo. De ska inte behöva sitta och rulla tummarna för att vänta in sina kamrater, motiverar utbildningsminister Jan Björklund (fp).

Annons
X

Av den promemoria som offentliggörs nästa vecka framgår att elitutbildningarna införs hösten 2009. Försöksverksamheten ska omfatta 20 gymnasier, både kommunala och friskolor, spridda över hela riket. De nya elitklasserna ska vara inriktade mot matematik eller mot ett eller flera naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. ”Studietakten ska vara avsevärt högre än på en vanlig gymnasieutbildning”, skriver regeringen.

– Det här blir tufft och krävande. Men vi tror att det finns en grupp elever i Sverige som både klarar av och vill gå en sådan här utbildning, säger Jan Björklund.

Utbildningen ska vara riksrekryterande, vilket innebär att man får ta emot elever från hela landet. För att välja ut de mest lämpade ungdomarna får skolorna rätt att, som komplement till betygen, genomföra tester vid intagningen. Det betyder att de elever som når bäst resultat kommer in, medan de som misslyckas med provet inte är välkomna. I dag är det bara tillåtet med färdighetsprov i profilklasser som är inriktade på idrott och estetiska ämnen, som musik och dans.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Intagningsprov är ju okontroversiellt när det handlar om idrott och musik, vi har ju riksidrottsgymnasier för eliten och Adolf Fredriks musikskola. Men när det gäller teoretiska ämnen har det här varit tabu i Sverige. Jag vill bryta det tabut, förklarar Jan Björklund.

  – Ska man ha en spetsutbildning för de allra mest högpresterande eleverna måste man ju bedöma om de klarar av att gå där. Betygen är en del, men det behövs ytterligare urvalsinstrument. Med antagningsprov kan man välja de elever som har de bästa förutsättningarna, fortsätter han.

  Eleverna i elitklasserna ska kunna förena gymnasiestudierna med högskolekurser inom spetsutbildningens ämnesområde. Ungdomarna ska kunna få dispens från gällande behörighetskrav, och kunna tillgodoräkna sig sina högskolepoäng om de så småningom söker vidare till högre studier.

  – Jag ser framför mig att det här försöket ska permanentas i den gymnasiereform som införs 2011. Sverige har inte råd att avstå från att utveckla också våra allra mest talangfulla ungdomar, säger Jan Björklund.

  Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, är positiv till regeringens besked.

  – Precis som att man kan ha elitutbildningar när det gäller tennis, musik eller dans är det fullt rimligt att också ha det när det gäller matematik. Jag tycker att vi i Sverige har varit för rädda för att uppmuntra de som har speciella begåvningar i teoretiska ämnen. Även de eleverna måste få stimulans och motivation, säger hon.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X