Annons

Klart att folk är förbannade över hur de behandlas

Publicerad

egeringens linje är att arbetsrätten är tillräckligt flexibel. Arbetsgivarna kan anpassa organisationen efter verksamhetens behov samtidigt som de anställda har ett gott anställningsskydd. I Försvarsmakten har man tagit fasta på den första delen. Som personalpolitik kan det liknas vid att leka autobahn på Västerlånggatan.

I det nya frivilliga försvaret ingår att de som anställs är skyldiga att delta i internationella insatser. Det är en del av kontraktet. Så var det inte tidigare under plikttiden, då var utlandstjänst frivillig. I det nya frivilliga försvaret ska nu därför tidigare anställd personal och reservofficerare tvingas att frivilligt ändra anställningsvillkoren.

Annons
Annons
Annons
Annons