Annons

Att erkänna flyglust är arrogant – men klarsynt

Under vilka betingelser är det fel – eller rätt – att flyga?
Under vilka betingelser är det fel – eller rätt – att flyga? Foto: Lars Pehrson

När är det fel att okynnesflyga? Är en weekendresa över Atlanten oförenlig med en berömvärd livsstil, med tanke på den akuta klimatkrisen? Dan Munter tar filosofin till hjälp för att diskutera våra flygval.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Det är svårt att tänka sig en mer aktuell fråga i tillämpad etik än den om under vilka betingelser det är fel att flyga. Om vi så tar oss an frågan om vårt individuella moraliska ansvar för miljö och framtida generationer, vad säger tongivande normativa teorier såsom dygdetiken, pliktetiken och utilitarismen?

Dygdetiken betonar vikten av berömvärda karaktärsdrag. Dygder utgör egenskaper som vanligtvis är bra för oss själva och samhället. Aristoteles menar att dygderna handlar om sådant i livet som är svårt, såsom att kunna avstå från något kortsiktigt och lustbetonat eller att ta en risk för att rädda en främling som ramlat över bord.

Annons
Annons
Annons