Klarspråk om gemensamt försvar

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I höst ska riksdagen fatta beslut om Lissabonfördraget. Och nämn för jösse namn inte ordet folkomröstning. Det får samma effekt som Montezumas hämd hos de folkvalda. Den polemik som pågår mellan ÖB och försvarsministern börjar få något löjligt över sig och kan knappast vara till gagn för vare sig de försvarsanställda eller vårt land.

I Lissabonfördraget står redan i ingressen:

Annons
Annons
Annons