Annons

Klarar sig Sverige utan kärnkraft?

Sverige kan klara sig utan kärnkraft, enligt ett scenario som Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott tagit fram. Men då krävs en kraftig utbyggnad av vattenkraften i de i dag orörda älvarna, skriver Dick Hedberg, Harry Frank och Sven Kullander.

Under strecket
Publicerad

Jordbävnings- och tsunamikatastrofen i Japan med skador på kärnkraftreaktorerna i Fukushima har medfört att kärnkraften åter kommit i fokus i energidebatten. Det är ännu alldeles för tidigt att dra säkra slutsatser om doseffekter och annan påverkan, men rapporteringen från katastrofen har ändå varit alltför ensidigt inriktad på detta.

Tiotusentals dödsoffer, mänskliga tragedier och materiell förstörelse har hamnat i skymundan medan de välkända kärnkraftmotståndarnas argument från diskussionerna efter olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl återanvänts.

Annons
Annons
Annons