Annons
X
Annons
X
Sverige
Krönika

Rolf Gustavsson: Klarar Europa att förvalta Kohls arv?

För trettio år sedan tog Helmut Kohl över regeringsmakten i Västtyskland. Det lilla liberala vågmästarepartiet FDP lämnade koalitionen med socialdemokraterna, SPD, och förenade sig med Kohls kristdemokrater, CDU. Kohl underskattades som en töntig, provinsiell övergångsfigur. Partivännen Franz Josef Strauss kallade honom ”totalt oduglig”.

I dag vet vi att maktväxlingen 1982 inledde en ny epok i Tysklands historia, epoken Helmut Kohl. ”Kanzler der Einheit” lovordas han på ett nytt tyskt frimärke. På raden under: ”Europas hedersmedborgare”.

Helmut Kohl, 82, är i dag hårt drabbad av ett dramatiskt slaganfall som berövat honom nästan all förmåga att tala och röra sig. Han lever isolerad i hemmet i Oggersheim, intensivt beskyddad av sin nya hustru.

Annons
X

Skiftet 1982 blev ett bittert nederlag för den briljante världsmannen Helmut Schmidt (SPD). Han som aldrig eftersträvat popularitet övergick till en roll som frispråkig klok gubbe och så småningom publicist. Därigenom blev Schmidt en av Tysklands mest respekterade personligheter. I dag snart 94 år framträder han sällan, numera även han rullstolsbunden, på nytt kedjerökande, fortsatt intellektuellt glasklar, stundtals arrogant, emellanåt lysande, men numera faktiskt också milt försonlig.

I ett tv-program häromdagen uttryckte Schmidt förståelse och sympati för Helmut Kohl, den antagonist som han så länge föraktat. Efter Tysklands enande applåderar även Helmut Schmidt den enastående historiska bedrift som Helmut Kohl svarat för.

Under den djupa finans- och skuldkris som sedan fyra år plågar Europa har det blivit populärt att påtala försummelserna i hur den ekonomiska och monetära unionen (EMU) konstruerades i Maastricht-fördraget. En kritik som naturligtvis i hög grad riktas mot Helmut Kohl, huvudpersonen som offrade D-marken på Europas altare. Bristerna måste bedömas i sitt historiska sammanhang, säger nu Schmidt till Kohls försvar. Han hade en omänskligt krävande arbetsbörda och mötte motstånd från alla håll.

I sin nyutkomna monumentala biografi om Helmut Kohl påminner historikern Hans-Peter Schwarz om hur läget var efter Tysklands återförening. Tyskland skulle försonas inåt och utåt i en värld i full turbulens, den första gulfkrisen, kriget mot Saddam Hussein, Sovjetunionens upplösning och Jugoslaviens sönderfall. Varje dag hotade kaos och krig. Allt var i rörelse. Många fruktade det nya Tysklands styrka, men detta Tyskland brottades med sina inre svagheter.

Med alla dessa problem i bagaget skulle Kohl i Maastricht försöka förverkliga sin stora dröm, ett Europa förenat i en politisk union. Under tidspress blev resultatet haltande och med ofullbordade kompromisser. Först i dessa yttersta dagar, tjugo år efter Maastricht, har alla dessa försummelser och brister kommit tillbaka på Europas dagordning. Nu visar det sig om dagens generation politiska ledare vill och kan förvalta arvet – eller om de hellre lättjefullt förskingrar det.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X