Klarar din kalkyl en borgerlig valseger? De rika vill inte avstå sina privilegier Får allt verkligen plats vid Norrtull?

Under strecket
Publicerad
Annons

Riksbanken sänkte sin styrränta till historiskt låga 1,5 procent. Beslutet innebär att den, näst efter Schweiz, blir Europas lägsta. Sunda statsfinanser har tillsammans med ökad konkurrens fått efterlängtad effekt för svenska bolånekunder.
Effekten för ett vanligt hushåll med stora lån på villan eller bostadsrätten kan bli flera tusenlappar om året extra i plånboken.
Samtidigt höjer privat-ekonomerna ett varningens finger. Det är viktigt att göra säkerhetskalkyler så att man inte överbelånar sig. Klarar hushållen av om någon i familjen blir arbetslös eller långtidssjuk, undrar exempelvis Annika Creutzer på Skandiabanken. Det är en fullt berättigad fråga.
Den bör också utvidgas till huruvida man klarar sänkningar i sin ersättning som sjuk, arbetslös eller föräldraledig ned till 65 procent av lönen som moderaterna föreslår.
Kort sagt handlar den privatekonomiska kalkylen om huruvida man klarar av en borgerlig regering. Förra gången var det alltför många hushåll som inte gjorde det. Den här gången är
det inte enbart risk för stigande räntor utan dessutom för fallande ersättningsnivåer i de sociala trygghetssystemen.
Magnus Hedberg
Täby
EU:s senaste toppmöte slutade i ett veritabelt fiasko. Glöm Martin Stenmarck och Melodifestivalen - det var en pseudohändelse. Nej, här handlar det om Europas framtid: Din, min, våra barns och barnbarns. Denna elitistiska rikemansklubb som EU alltmer liknar - eller är - klarade inte av att kompromissa sig fram till en lösning. De rika och mäktiga ville inte avstå från sina privilegier, vare sig de heter Tyskland, Frankrike eller Storbritannien.
Sverige? Vi fortsätter att betala utan att få något tillbaka. Utom till EU- byråkraterna själva, förstås. Jag hyllar ordet solidaritet. Solidaritet med de sämst lottade. Inte solidaritet med de, som redan har och bara skänker av sitt överflöd.
Göran Persson kunde nöjd resa hem. Än en gång hade han visat vilken stor statsman han är genom att slå näven i bordet - och som ett brev på posten slipper han nu allt tjat om en
folkomröstning. Fördraget kan gott få vila ett par år. En lycklig och lättad Sören Wibe kan bygga sitt härbre i stället för att ragga röster. Och en glad Maud Olofsson vandrade på Stockholms gator iförd en kontorsmässig dräkt - folkdräkten fick väl vila till midsommarafton.
Lillemor X:et Erixon, Stockholm
Många kockar kokar nu ihop en plan för att fylla Norra Stations bangård med hus!
Många intressen strålar därvid samman vid Norrtull. Där ska rymmas: Norra Länken, en jättebilrondell, Värtabanan plus nya hus i krans runt om!
Allt tar så mycket plats att man nätt och jämnt kommit ihåg att stoppa dit ett Hagagångstråk. Detta är för uselt! Antingen skall de gående, cyklande, med barnvagnar och ofta trötta gamla ben tvingas korsa körbanor med rödljus eller hänvisas via uppförsbackar och sedan nedförsbackar till och från en gångbro ovanför Svea- vägen.
Jag önskar, i eget yttrande, en promenadväg till Haga för inte blott gående och cyklande utan också buss. En ”parkväg”, bilfri, på markens nivå, raka
vägen från Norrtullgatans ände och ut förbi Stallis. Som i dag! En sådan förbindelse ”kostar” vissa uppoffringar - men en Hagapromenad ska få kosta! (Jag föreslår att Sveavägen grävs ned under gångstråket, rondellen slopad.)
Önskar också Värta- banan slopad vilket medför att banvallen kan schaktas bort vid Stallis. Tänk så bra - en sänkning av hela tomten från Stallis till WG-center och dess intressant låga marknivå! Och tänk så bra, tomten i en jämn sluttning ner till Brunnsvikens strand.

Bengt von Matern
Stockholm

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons