Annons

Klanväsende kan vara ”uppfunnen tradition”

Skotska klaner: Ross, Campbell och MacDonald.
Skotska klaner: Ross, Campbell och MacDonald. Foto: TT

Det skotska klanväsendet är dåligt belagt rent historiskt. Mycket av det vi förknippar med tartans och andra klanspecifika företeelser har sina rötter i 1800-talet.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT

Fråga: Skottland förknippas med klaner, till exempel MacDonald och Campbell, som i århundraden skall ha legat i fejd med varandra, och där man höll sig med speciella kännetecken på kläder, till exempel tartan-mönster. Hur gammalt är systemet? Har det funnits på andra håll i världen?

Dick Harrison: Just det skotska klanväsendet är mycket omdiskuterat, och många historiker har ifrågasatt kända aspekter av deras existens. Mycket av det vi förknippar med tartans och andra klanspecifika företeelser har sina rötter i 1800-talet – låt vara att äldre förlagor i vissa fall har funnits – och påminner därmed om svenska hembygdsdräkter och andra element i folkkultur som antog fasta former först i nationalismens tidevarv. Inom forskningen talar man om invented tradition, en ”uppfunnen tradition”. Däremot är ordet klan i sig ett gammalt lånord från den skotsk-gaeliska kultursfären. Clann betyder egentligen ”barn” och ”avkomma”. Senast under första hälften av 1400-talet började termen användas i engelska språket om grupperingar i skotska högländerna, vilka med rätt eller orätt ansåg sig härstamma från gemensamma förfäder. Exakt hur det skotska systemet fungerade är dock dåligt belagt.

Annons
Annons
Annons