Annons

Klagomålen som gick bet: ”Behöver bara ett poäng”

I de drygt 300 begäranden om betygsomprövning som kom in till juridiska institutionen i Stockholm 2017 och vårterminen 2018 fick bara 16 procent gehör.

SvD har samlat några motiveringar från studenter som inte lett till ett högre betyg.

Publicerad
Foto: IBL Bild 1 av 1

1 / 5

Efter reklamen visas:
Hur går det för den svenska skolan?

På blanketten för att begära omprövning av betyg listar juridiska institutionen vid Stockholms universitet några exempel på motiveringar som vanligtvis inte leder till att betyget ändras:

”1. Jag tycker att jag ska få lika många poäng som hen för att vi har svarat ungefär likadant.

2. Kan du se om jag kan få lite fler poäng eftersom jag ligger nära gränsen för ett högre betyg.

3. Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga XX. Kan du titta på min tentamen igen? ”.

Ändå förs den typen av resonemang i flera av de begäran om omprövning som SvD gått igenom.

Här följer några exempel på motiveringar som inte lett till ändrat betyg.

Foto: IBL
Annons
Annons
Foto: Erik G Svensson/TT Bild 1 av 1

2 / 5

Foto: Erik G Svensson/TT

Riskerar förlora studiebidrag: ”inte proportionerligt”

”På grund av att jag saknat ett poäng på flervalstentamen har jag nu inte fått godkänt i kursen och därmed kommer även mitt CSN-bidrag inte ges ut. Utan mitt studiebidrag ser jag ingen möjlighet att kunna fortsätta mina studier i Stockholm. Jag anser att det inte är proportionerligt då jag har visat att jag har klarat testet tidigare. Det kan mycket möjligt vara så att jag råkat klicka in fel svar eller att jag råkat hoppa över frågan. Det på grund av att en del av frågorna på flervalstentamen var formulerade slarvigt och att en del upprepades. Jag ber er därmed att ta hänsyn till detta och beakta om möjligheten finns att få godkänt på kursen då jag har klarat av kursens lärandemål och kunskapskrav, utöver att jag saknar saknat ett poäng på arbetsrättsdelen i flervalstentamen.”

“Det här betyget riskerar att starkt påverka mina framtida möjligheter i arbetslivet. Dock är det självfallet detsamma för andra elever, och jag önskar såklart inte att någon hamnar i denna sits. Jag är också medveten om mina fel, men önskar ändå att examinatorn ser över denna fråga igen”.

Annons
Annons
Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

3 / 5

Foto: Christine Olsson/TT

Behöver bara ett poäng

”Jag anser inte att min uppsats har blivit rättvist bedömd eftersom jag av kommentarerna fått intrycket av att min examinator inte har tillräcklig kännedom om eller förståelse för CRT-metoden”.

“Nu skriver jag i begäran om omprövning på slutbetyget i kursen Civilrätt C med anledningen av att 1 poäng återstår för att jag kan erhålla BA i kursen.”

”Jag anser att betyget borde omprövas med anledningen av att tentamen som helhet visar att jag har en mycket god insikt om principer och den skatterättsliga strukturen att jag har som helhet en god förmåga att identifiera frågorna och motivera dessa svar [...] Jag har även jämfört mina svar med två andra studenter (som fått de högsta resultaten), och i mina ögon tycker jag inte att min tentamen som helhet skiljer sig.”

Annons
Annons
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1

4 / 5

Foto: Anders Wiklund/TT

”Betygsbeslutet bör ändras”

”Studenten tilldelades två poäng, maxpoäng, vid förhandlingsspelet vilket visar på att studenten har visat fördjupad kunskap och förståelse för centrala arbetsrättsliga frågeställningar med hänsyn till till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor. Under förhandlingsspelet visade studenten också fördjupad kunskap att med hjälp av relevanta civilrättsliga metoder tillämpa och tolka arbetsrättsliga regler samt bedöma centrala arbetsrättsliga problem, i vissa fall i dynamisk miljö. I uppsatsmomentet ansågs studenten besitta fördjupad kunskap och i vissa fall även utmärkta kunskaper. Studenten besitter fördjupade kunskaper i precisering och motivering av problemformulering, syfte och metod. [...] I sin helhet visar studenten upp fördjupade kunskaper inom de områden som kursen behandlar och bör därför anses ha fördjupade kunskaper inom ramen för arbetsrätten och familjerätten. Betygsbeslutet bör ändras från Ba till AB.

Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

5 / 5

Foto: Tomas Oneborg

Tycker att kriterierna är uppfyllda

”Jag hade en bra känsla i kroppen både före och efter tentaskrivningen. Jag kände då och känner fortfarande att jag har visat mina kunskaper och uppfyllt betygskriterierna samt det förväntade studieresultatet på AB-nivå. Kontakta mig gärna om något är otydligt i motiveringen. Sett ur ett helhetsperspektiv avseende struktur, analys och förståelse tycker jag att tentan uppfyller kraven för AB”.

”Jag anser att mitt resonemang för den väg jag valde är rimligt och borde ha genererat fler än en och en halv poäng av sex möjliga. Det var inte ett dåligt resonemang i sig, även om det inte var vad som var tänkt. Hade frågan ställts tydligare, så att det framgått att han inte kört på föremålet med all säkerhet, istället för att skapa en osäkerhet hos tentanterna. Det hade gett mig och alla andra studenter bättre förutsättningar att svara korrekt på frågan.”

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons