KK-stiftelsen: ”Behövs excellens i flera dimensioner”

Foto: Fredrik Persson

Med anledning av Anders Sundells kolumn ”Vi behöver bättre universitet, inte fler”, har följande kommentar inkommit från KK-stiftelsen. Anders Sundell svarar direkt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Artikelförfattaren Anders Sundell, universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver på ledarplats i söndagens SvD att vi behöver bättre universitet, inte fler. Som stöd för sin argumentation lyfter han fram olika typer av rankinglistor för universitet i världen samt hur forskning publiceras och citeras, vilket är ett vanligt mått för forskningskvalitet. Författarens slutsats blir att kvalitet och internationell spets bör vara grund för hur satsningar på universitet prioriteras, snarare än regionalpolitiska hänsyn.

Jag håller med artikelförfattaren om att hög kvalitet ska vara ledstjärna för hur staten fördelar sina medel. Det Anders Sundell emellertid missat i sitt resonemang är att universiteten har fler uppgifter än enbart forskning.

Annons
Annons
Annons