Annons

Torgny Nordin:KI:s historia är också medicinens

Jubileumsboken ”Medicin blir till vetenskap” beskriver den hisnande utvecklingen från ­läkekonst och kvacksalveri till högteknologisk medicinsk ­vetenskap. Det stora erkännandet för institutet kom i och med ansvaret för Nobelpriset från 1901.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sverige för två hundra år sedan. En tredjedel av riket har gått förlorat i finska kriget och de sanitära förhållandena i städerna är under all kritik. Särskilt i Stockholm är livsvillkoren och det allmänna hälsoläget sämre än i de flesta av Europas huvudstäder.

Fattigdom, undermålig mat och usla bostäder var för många en realitet när landet stod på tröskeln till omvälvande förändringar på såväl det sociala som politiska planet. En händelse som exemplifierar detta är inrättandet år 1810 av Karolinska Institutet, KI. För det var inte bara samhällsförhållandena som stod inför kraftiga förändringar, även forskningen och medicinen stod inför en ny tid.

Annons
Annons
Annons