King hade inte varit nöjd i dag

Under strecket
Publicerad
Annons

I dag firas Martin Luther King-dagen i mer än 100 länder världen över.
När man läser i sin dagstidning om vilka fruktansvärda handlingar vi människor begår mot varandra inser man hur stort behovet fortfarande är av Martin Luther Kings vision och handlingskraft.
Han och hundratusentals medkämpar i den amerikanska medborgarrättsrörelsen lyckades med ickevåldsliga medel att på bara några år ändra många av USA:s rasistiska lagar och regler.
Under sitt liv insåg han dock mer och mer att kampen mot rasismen inte räckte.

Martin Luther King kom fram till att mänskligheten hade tre problem som var värre än allt annat, nämligen: rasism, fattigdom och krig. Året innan han mördades, 1967, sa han i ett av sina många tal att reformernas tid var förbi. Det var dags för en ”mänsklig rättighets-revolution” där den ekonomisk rättvisan skulle stå i centrum.
Om King hade fått leva hade han fyllt 75 år den 15 januari 2004.
Vi kan vara ganska säkra på att han inte hade varit särskilt nöjd med vad vi har lyckats
åstadkomma i dag när det gäller att övervinna rasism, fattigdom och krig.
År 2001-2010 har av FN utnämnts till att vara det ”internationella årtiondet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn”. Sverige och alla andra FN:s medlemsstater har lovat att freds- och ickevåldskulturen ska genom-syra våra länder under detta innevarande årtionde.

Annons
Annons
Annons