Recension

Strövtåg i svunna världarKinesisk kulturciceronmed absolut gehör

Under strecket
Publicerad
Annons

Det korta första avsnittet, ”Hågkomster från Kullabygden”, i Göran Malmqvists senaste bok, är skrivet i imperfektum, ett passande tempus för ett milt tillbakablickande. Där minns han sin rektor, Olof S Eriksson, som ”...utan hugg och slag proppade vett och kunskaper i elevernas skallar”, och stadsbibliotekarien i Höganäs, Eric Nilsson, som ”...ständigt fanns på plats bakom utlåningsdisken...” Han kommer ihåg att hans far ”...betalade 780 kronor om året i hyra...”.
Temperaturen, som i skildringen av denna 30-talsidyll inte överstiger de kroppsnormala 36,6 graderna, stiger brant i bokens nästa, längsta avsnitt, ”Anteckningar från en svunnen värld”, när den knoppande sinologen, fonetikern, litteraturforskaren, översättaren av kinesisk litteratur, blivande professorn i kinesiska vid Stockholms universitet och akademiledamoten på stol nummer 5 väcks av att man skjuter utanför det hus han befinner sig i.

Det är december 1949 i Chengdu, i provinsen Sichuan, och Guomindang försöker inta staden men lämnar snart fältet fritt för de röda trupperna. Och här övergår författaren från imperfektum till presens och raderar därmed ut alla decennier som skiljer oss från den kinesiska revolutionen. När man i den mycket spännande essän ”Om konsten att översätta” hinner till meningen ”Frånvaron av tempusdistinktioner i det kinesiska språket gör att jag nästan uteslutande använder presens i mina översättningar”, tycker man sig förstå att inflytandet från den kinesiska grammatiken har gått den store översättaren i blodet.
Vad som händer och hänt den unge Göran Malmqvist, hans reflektioner och ställningstaganden i olika frågor, får vi ta del av när han under många månader utsätts för den kommunistiske förhörsledarens initiala, koncentrerade hagelskur av frågor. Sedan tonar hans röst bort ur texten, och det är bara den förhördes svar som hörs. Och svaren är många, utförliga och vindlande och fyller förmodligen kommissarien med skepsis, även om han är en bildad karl och kan sina klassiker.

Annons
Annons
Annons