Kindergarten inte så überhäftigt som förr

Under strecket
Publicerad
Annons

Tveklöst är 1945 ett viktigt politiskt årtal i Europas historia. And­ra världskriget var äntligen över. De allierades seger och Tysklands nederlag medförde inte bara förändringar på den geografiska och politiska kartan i Europa, utan också på den svenska språkkartan. 1946 fattades beslut om att låta engelskan bli det förs­ta främmande språk som skulle läras ut i svenska skolor. Tyskan som tidigare varit det främsta främmande språket och en viktig leverantör av lånord till svenskan efterträddes av engelskan.

Ord som backfisch, nachspiel, kindergarten, schlaraffenland och schlager var ord som användes i min barndom. De finns också alla med i den nionde upplagan av SAOL från 1950. Men orden har gått olika öden till mötes. Två har nästan helt försvunnit, två lever en tynande tillvaro och det är bara ett femte som frodas och har hälsan. Orden backfisch, som 1950 har synonymen ”halvvuxen flicka, flicksnärta”, och kinder­garten, ”lekskola”, finns inte längre upptagna i senaste SAOL. Kanske kan man påstå att de ersatts av orden ”fjortis” och ”lekis” ­eller ”dagis”, vilket understryker popu­lariteten hos suffixet -is. Schlaraffenland finns visserligen med i senaste SAOL, men får där en förklaring, ”sagoland där allt fås till skänks utan arbete”. Denna förklaring ansåg man onödig i 1950 års utgåva.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons