Annons

Marian Radetzki:Kinas ökade energiåtgång oroar omvärlden

Kinas kraftigt tilltagande resursanvändning, energikonsumtion och expansion i världsekonomin skulle historiskt sett ha utgjort en risk för militär konflikt. Men behöver det bli så?

Uppdaterad
Publicerad

År 2010 blev Kina världens största energikonsument. Landet svarade det året för drygt 20 procent av världens totala energiförbrukning, USA:s andel stannade på 19 procent. Kinas energikonsumtion har expanderat exceptionellt snabbt sedan seklets början, från 1040 miljoner ton oljeekvivalenter (MTOE) år 2000 och 11 procent av världens förbrukning, till 2430 MTOE förra året. Kontrasten till utvecklingen i den rika världen är slående: energikonsumtionen i såväl USA som EU stagnerade helt under tioårsperioden, i Japan har trenden varit långsamt fallande.

Att Kinas energiförbrukning ökat så mycket beror självfallet främst på landets snabba ekonomiska tillväxt. Mellan 2000 och 2010 hade landets bruttonationalprodukt (BNP) ökat med sensationella 171 procent i reala termer, samtidigt som energikonsumtionen stigit med 134 procent. Skillnaden mellan de två talen anger förändringen i energiintensiteten, den mängd energi som går åt per dollar BNP. Till följd av effektivisering och ekonomisk strukturomvandling hade intensiteten fallit med drygt en femtedel under årtiondet.

Annons
Annons
Annons