Annons

”Kinas konflikter med Sverige är ett test”

Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou.
Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Det är tydligt att Kina ser konflikterna med Sverige som ett test på hur mycket man kan köra med små länder. Undfallenhet från svensk sida kommer att stå oss dyrt på längre sikt, skriver professor Fredrik Sjöholm.

Under strecket
Publicerad
Foto: Hakan Rojder

Kinas bryska agerande mot Sverige och andra länder sätter ljuset på Kinas styrka och en förändrad världsordning. Ett växande Kina är i grunden positivt men det finns ekonomiska såväl som politiska aspekter av utvecklingen som är problematiska.

På den ekonomiska sidan är det uppenbart att Kina agerar på ett sätt som strider mot världshandelsorganisationens (WTO) andemening. Mer specifikt används ett komplext system av subventioner och regleringar för att gynna kinesiska företag på ett mycket tveksamt sätt. Detta underlättas dels av att många företag är statsägda och av att även privata företag har täta band till det styrande kommunistpartiet. Konsekvensen blir att företag som Ericsson måste konkurrera med Huawei som rapporteras ha tillgång till enorma belopp i statliga stöd och subventioner och därigenom kan vinna marknadsandelar genom att erbjuda låga priser. Vidare har Kina stora restriktioner på utländska företags möjlighet att sätta upp verksamhet i landet och på att köpa upp kinesiska företag. Det var fritt fram för Geely att förvärva Volvo men det motsatta hade varit otänkbart. De företag som etablerar sig i Kina måste dessutom oftast ingå partnerskap med lokala företag. Ett stort problem är att detta tenderar att leda till att värdefull teknologi förs över av den kinesiska partnern till andra verksamheter.

Annons
Annons
Annons