Kinas enkla bönder ges skarpa konturer

Under strecket
Publicerad
Annons

Li Rui
Den molnfria rymden
(Wanli wy yun)
Övers: Göran Malmqvist
219 s. Atlantis. CA 259:-

Läsaren av Den molnfria rymden, Li Ruis fjärde bok på svenska, tillråds att först noga studera översättaren Göran Malmqvists förord, som inleds med ett långt citat ur en essä av en lärd vid namn Cui Ying, och helst memorera den avslutande listan på dramatis personae.
Om man inte vill riskera att tappa orienteringen bland invånarna i Femmannabyn och på så vis gå miste om den långsamt och nästan grymt stigande spänningen, gäller det att noga hålla reda på vars och ens röst. För de talar, bokens plågade bönder (utan att först på vanligt sätt ha blivit presenterade för läsaren), och så de talar: i forsande inre verbala utbrott, monadiskt inneslutna i sig själva, i långa anföranden späckade med upprepningar och talspråkets kraftuttryck och i långa haranger riktade till en frånvarande eller någon högst närvarande men dövstum, som fallet är med den olycksaliga Lyckofén när hon läxas upp av sin kärleksfullt otålige
make, ”den förste partimedlemmen i bergstrakten sedan tidens början”.

Annons
Annons
Annons