Kina växer i Världsbanken

Kina och andra utvecklingsländer får ett ökat inflytande över Världsbanken genom sina bidrag till en stor påfyllning av bankens kapital. Samtidigt minskar röstandelarna för Japan och flera europeiska länder, däribland Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den första allmänna påfyllningen av Världsbankens kapital sedan 1988 godkändes i veckoslutet. Totalt betalar medlemsländerna in 5,1 miljarder dollar för att fylla på Världsbankens kassor efter de extremt stora insatser som gjorts för att lindra den globala finanskrisens effekter.

Kapitalpåfyllningen är kopplad till den redan påbörjade förskjutningen av inflytandet i Världsbanken, för att bättre spegla en rad utvecklingsländers ökade ekonomiska tyngd. Förändringen, som är kopplad till kapitalpåfyllningen, slogs fast när IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté höll sitt vårmöte i Washington.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons