Annons
X
Annons
X

Kina söker ny kurs kommande år

Just nu oroar Kinas inbromsande tillväxt. Och det råder ingen brist på utmaningar för Kina när nästa generation ledare snart tar över. Jätten kan inte rusa vidare som under de senaste tre årtiondena. Men en ny utvecklingsmodell är svår att genomföra – och den kan undergräva partiets makt.

Kinas utpekade tronföljare Xi Jinping har dykt upp igen efter ett par veckors oförklarad frånvaro. Vid ett möte med USA:s försvarsminister Leon Panetta i onsdags gav den 59-årige Xi intryck av att vara vid god hälsa.

Därmed skingrades åtminstone ett osäkerhetsmoment inför det planerade maktskiftet i Kinas enväldiga kommunistparti. Vicepresidenten Xi verkar fortfarande redo att efterträda Hu Jintao som partiets generalsekreterare i höst och som Kinas president i början av nästa år.

Men nervositeten är stor och ryktesfloran vildvuxen. Partiet är ännu skakat av fallet med den störtade stjärnpolitikern Bo Xilai.

Annons
X


LÄS MER:
Dunkel kamp om sju stolar

Än råder också osäkerhet om när partikongressen ska äga rum. Kanske blir det i oktober, kanske senare. Då ska en ny partiledning presenteras efter ett långt och hemligt spel bakom kulisserna.

Hur det än blir med maktfördelningen så tar den nya partitoppen över en ekonomi som är tre gånger större än för bara tolv år sedan (se SvD Näringsliv 11 juli). På 30 år har en halv miljard invånare lyfts från fattigdom, och medelinkomsten är nu en femtedel av vad den är i USA.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  År 2017 kan Kina gå om USA räknat i BNP anpassad efter lokal köpkraft, enligt IMF. Men det kan dröja till 2025 eller 2030 innan Kina blir världsetta i traditionell BNP, och frågan är om kinesernas medelinkomst någonsin når amerikansk nivå.

  Samtidigt står den nya ledningen inför uppgifter som kan göra även den starkaste politiker rätt matt.

  Det är inte bara den högaktuella inbromsningen av export och tillväxt som blir något att bita i för den nya generationen ledare. De möter också en rad långsiktiga utmaningar:

  • Världshistoriens största urbanisering. Antalet stadsbor närmar sig 700 miljoner, och i fortsättningen knackar kanske 40 000 nya invånare på stadsportarna – varje dag.

  • Väldiga miljöproblem och världens största koldioxidutsläpp. Utsläppen väntas öka kraftigt i många år till, även om de minskar väsentligt per producerad enhet.

  • Vitt spridd korruption. Mycket tyder på att den har ökat under de tio år som Hu Jintaos generation regerat, trots ständiga fördömanden och åtskilliga avrättningar.

  • Växande behov av hälsovård, sociala säkerhetsnät och högre utbildning. Samtidigt åldras befolkningen i ettbarnsamhället.

  • En arbetskraft som snart slutar att växa. Bristen på folk har redan höjt lönerna kraftigt i kustprovinserna, vilket slår ut industrier men ökar arbetarnas köpkraft.

  • Inkomstklyftorna är stora, även om de möjligen har slutat att öka. Landet är fullt av sociala spänningar och lokala protester.

  • Svårigheten att utveckla kapitalmarknaderna och etablera renminbin som en global valuta utan att släppa kontrollen över växelkursen och kapitalrörelserna.

  Det finns fler problem inbyggda i systemet. En är bristen på effektivitet i energianvändningen och den stora mängden felinvesteringar. En annan är givetvis bristen på rättvisa, självständiga domstolar, fria medier och demokratiskt ansvarsutkrävande.

  En annan utmaning är hur Kina ska hantera sin växande globala makt både politiskt och ekonomiskt. I bilden ingår de politiska spänningarna i Stillahavsasien, Kinas militära upprustning, landets glupande behov av utländska råvaror och relationen till USA. Kina kritiseras ofta för sina ekonomiska metoder och orättvisa villkor för utländska företag i landet.

  En av de största frågorna är om Kina ska bli en grön eller sotig stormakt. Beroendet av kol är svårt att minska när energibehovet ser ut att fördubblas på tio år. Kinas kolförbrukning väntas öka starkt till 2020 även om andra energikällor växer ännu snabbare och Kina blir en gigant i gröna näringar som sol- och vindkraft. En fråga är också om Kinas många nya städer verkligen har byggts på ett tillräckligt hållbart vis.

  På sikt väntar också en avtagande tillväxt. Enligt framtidsstudien China 2030, gjord av Världsbanken och forskare knutna till Kinas regering, kan landets BNP-tillväxt sjunka till kanske 5 procent om året 2026-30. Men nivån beror på hur mycket ekonomin reformeras.

  Studien går igenom vad som krävs för att göra Kina till ”ett modernt, harmoniskt och kreativt höginkomstsamhälle” till år 2030. Slutsatsen är att det är möjligt, men då måste Kina ersätta den politik ”som tjänat landet så väl i det förflutna” med en ny utvecklingsmodell. Annars riskerar Kina att fastna i den ”medelinkomstfälla” som hejdat andra nationer när de kommit upp i cirka 10 000 dollar i årsinkomst per invånare, varnar studien.


  LÄS MER:
  Stelt och stängt när EU mötte Kina

  En ny politik i Kina behöver byggas på sex pelare, enligt China 2030:

  1. En modern marknadsekonomi, med ökad konkurrens och minskad statsdominans.
  2. Öppna innovationssystem knutna till global forskning och utveckling.
  3. Miljöskydd och grön utveckling måste ses som en viktig tillväxtmöjlighet.
  4. Lika möjligheter och socialt skydd för alla.
  5. Ett starkare skattesystem för att göra statsfinanserna mer hållbara.
  6. Utveckling av ”ömsesidigt gynnsamma relationer med resten av världen”

  Kinas femårsplan för 2011-2015 har flera liknande mål. Utgångspunkten är att Kina inte längre kan vara en billig verkstad åt världen med hektisk tillväxt. Målet är att ställa om till en mer hållbar tillväxt som mer drivs av konsumtion, ökad inhemsk köpkraft och tjänster än av investeringar och export. Planen lägger stor vikt vid att höja den teknologiska nivån, innovationsförmågan och förädlingsgraden men även att sprida en jämnare välfärd, minska miljöbelastningen och få ned energislöseriet.

  Det som återstår är att genomföra målen i verkligheten.

  Thomas Molén

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X