Annons

Karl Steinick:Kina präglade den japanska gryningen

Kinesiska influenser genom koreansk förmedling går som en röd tråd genom Japans historia. Detta och de äldre epokernas politiska utveckling och betydelse för dagens Japan skildras i Monica Braws nya bok.

Uppdaterad
Publicerad

Om man inte ansluter sig till shintoismens ursprungsmyt och tror att solgudinnan var inblandad i Japans tillblivelse blir frågan om begynnelsen tämligen komplicerad.

Även bortsett från de allra äldsta tiderna finns det åtskilliga frågor som inte kan ges några entydiga svar. Under Jomon (cirka 12 000–500 före vår tideräkning) tillverkades mönstrad keramik redan i epokens tidigaste skede, men varifrån människorna som gjorde det kom ter sig osäkert. Senare forskning pekar i riktning söderut, snare än mot norr, som man trodde förr. Japaner var de givetvis inte eftersom inget Japan ännu fanns, men de var heller inte de moderna japanernas direkta förfäder. Möjligen kan den ursprungsbefolkning, ainu, som ännu lever längst norrut vara resterna av Jomontidens invandrare som bodde utspridda över den japanska övärlden och livnärde sig som jägare, fiskare och samlare.

Annons
Annons
Annons
Annons