Annons
X
Annons
X

Kina kan gå med på minskade utsläpp

Kina kan tänka sig att skriva under ett bindande avtal om att minska sina utsläpp av klimatgaser. Utspelet från Kinas chefsförhandlare vid klimatmötet i Durban kan ge ny energi åt förhandlingar som knappt har rört sig på flera år.

– Vi utesluter inte möjligheten till ett legalt bindande avtal. Det är möjligt för oss men det beror på hur förhandlingarna går, sade Kinas chefsförhandlare Su Wei vid en pressbriefing. Han talade engelska dessutom, vilket noteras av Reuters.

FN:s årliga klimatkonferens pågår för närvarande i Durban i Sydafrika.

Det är ett ovanligt öppenhjärtigt uttalande från Kina att man är beredd att acceptera ett bindande åtagande. Kina är det land som enskilt släpper ut mest koldioxid och även det land där ökningen av utsläppen går snabbast. Sedan 2003 har Kinas utsläpp fördubblats, trots en massiv satsning på sol- och vindkraft.

Annons
X

– Det skulle vara ett fantastiskt genombrott. Det är hoppfullt om de stora elefanterna, Kina och USA, börjar dansa. Forskarnas tydliga besked är att vid 2015 måste utsläppen börja vända neråt, säger Svante Axelsson vid Svenska Naturskyddsföreningen.

Kina använder ett eget mått, att effektivare energianvändning ska ge mer ekonomisk utveckling per ton koldioxid som släpps ut. Kinas mål är att år 2020 ska koldioxidutsläppen minska 40 till 45 procent per enhet ekonomisk utveckling jämfört med år 2005.

Svante Axelsson tror att Kina redan nu vet att man kommer att klara sina mål med råge.

– Kina vill ta ledarskap, hittills har de som har stått vid skampålen. Nu vill de provocera USA.

I Durban pågår förhandlingar om två avtal: en ny åtagandeperiod av Kyotoprotokollet från 2012 och ett annat avtal som omfattar alla världens länder. USA, Kina, Indien och Brasilien omfattas inte av Kyoto, som bara täcker 16 procent av de globala utsläppen.

EU-länderna är de enda västländer som går med på att förlänga Kyotoprotokollet, men bara om mötet i Durban resulterar i en tydlig färdplan för när det globala avtalet ska börja gälla.

Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare Anna Lindstedt är på plats i Durban och säger att den allmänna känslan där är att Kina agerar konstruktivt i samtalen.

– Det är positivt att Kina är så öppna om att gå med på ett legalt bindande avtal, med det är svårt att tolka vad de egentligen menar. Och det är ingen garanti för att andra parter går med. Indien är svåra och USA har upprepat att de inte är med om inte de stora, växande ekonomierna kommer med.

Med tanke på USA:s svårigheter att få igenom klimatlagstiftning i kongressen är det knappast troligt att de tar några stora steg i Durban, bedömer Anna Lindstedt.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X