Annons

Johan Lagerkvist:Kina har rest en framgångsrik ”cybermur”

Den kinesiska Internetpolicyn går ut på att den ekonomiska potentialen i Internet och annan ny teknik skall utnyttjas maximalt, medan mediets moraliska skuggsidor och politiska risker skall bekämpas på ett kraftfullt sätt.

Under strecket
Publicerad

Som att försöka spika fast gelé på väggen. Med den metaforen ville USA:s förre president Bill Clinton i mars 2000 förklara den kinesiska regeringens försök att kontrollera den snabba Internetutvecklingen som hopplösa. Clintons tvärsäkra optimism utgick från profetiska visioner som förutspådde auktoritära regimers snara hädangång i den nya globala Internetåldern. Dessutom hade den amerikanske presidenten nyligen själv besökt ett av de stora Internetkaféerna i det kosmopolitiska Shanghai. Tillgången på information föreföll där vara fri och ohindrad.

Sedan dess har emellertid lagstiftningen hunnit ikapp och åklagarväsendet har intensifierat sina ansträngningar för att Internetkaféerna själva ska övervaka sina kunder. Myndigheternas kontroll av e-post och blockerande av obehaglig information på Internet kan aldrig bli hundraprocentig, men enbart hotet om slumpmässiga razzior, böter och fängelsedomar mot dem som tillhandahåller nätuppkopplade datorer är ett effektivt medel för att åstadkomma rättning i leden. IT-entreprenörer har av ekonomiska skäl övertagit många av de kontrollfunktioner som polisen tidigare utförde.

Annons
Annons
Annons