Annons

Johan Eriksson:Kierkegaard gick sin egen väg till Gud

Enligt Søren Kierkegaard måste individen ”emigrera från det allmännas sfär” för att kunna öppna sig för friheten, ansvaret och det egentliga självet. En ny svensk avhandling utröner ”enskildblivandet” hos den danske 1800-talsfilosofen.

Under strecket
Publicerad

Ludwig Wittgenstein lär enligt en av sina vänner ha sagt att Søren Kierkegaard utan tvekan är det förra århundradets mest djupsinniga tänkare. Dessutom sägs det att Wittgenstein under en period av sitt liv var ivrigt sysselsatt med att lära sig danska uteslutande i syfte att kunna läsa Kierkegaards skrifter på originalspråk.

Vid en första anblick kan detta tyckas märkligt. Kierkegaard karaktäriserade sig själv som en religiös författare vars övergripande ambition var att försöka förstå och utveckla en genuin kristen tro och livsform. Wittgenstein å sin sida var uttryckligen en icke religiös person som ägnade sina texter åt detaljerade begreppsliga undersökningar i syfte att lösa eller upplösa vissa problem inom språkets, matematikens och psykologins filosofi. Där Wittgensteins tänkande följaktligen till övervägande del har förvaltats inom den anglosaxiska och analytiskt orienterade filosofin; där har Kierkegaard främst lämnat avtryck inom teologin och den kontinentala existensfilosofin.

Annons
Annons
Annons