Annons

KI höjer BNP-prognosen

Den svenska ekonomin växer med 4,3 procent i år, 3,4 procent 2011 och 3,0 procent 2012, enligt Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

Det innebär en höjning av prognosen jämfört med juni. I motsvarande rapport från juni räknade KI med en tillväxt på 3,7 procent i år, 3,0 procent 2011 och 2,8 procent 2012.

KI-chefen Mats Dillén konstaterar att båda politiska blocken, inför valet, har flaggat för mindre satsningar i budgeten än KI anser att det finns utrymme för.

– Vår bedömning är att det kommer mera, sade Dillén på en presskonferens.

Båda blocken har pratat om ett finanspolitiskt utrymme i storleksordningen 25-30 miljarder kronor under hela kommande mandatperiod. Dillén tycker att däremot att ”de insatserna ska göras nu”.

Reporäntan väntas hamna på 1,00 procent vid årets slut för att därefter fortsätta upp till 1,75 procent vid utgången av 2011. Ett år senare ligger den på 2,75 procent, enligt prognosen.

”Svensk export har ökat kraftigt i takt med den globala återhämtningen. Hushållens stigande konsumtion och näringslivets ökade investeringar bidrar också till att stärka konjunkturen”, skriver KI i rapporten.

Även sysselsättningen stiger snabbt, med cirka 140 000 personer 2010-2012, enligt KI.

Annons
Annons

”Sammantaget leder detta till höga tillväxttal under hela prognosperioden. Trots stark tillväxt kommer arbetslösheten att bli hög de närmaste åren. Den ekonomiska politiken behöver därför hållas fortsatt expansiv”, skriver KI, som också pekar på ”jämförelsevis starka offentliga finanser”.

”Bedömningen är att det för 2011 kommer att genomföras ytterligare ofinansierade åtgärder om 25 miljarder kronor, utöver vad som har beslutats eller aviserats senast i 2010 års vårproposition”, skriver KI.

Arbetslösheten väntas bli 8,5 procent i år för att sjunka till 8,2 procent 2011 och landa på 8,0 procent 2012. Även det är en förbättring jämfört med tidigare prognos, då KI räknade med en arbetslöshet på 8,9 procent i år, 8,8 procent nästa år och 8,5 procent 2012.

Inflationen, mätt i konsumentprisindex, väntas i år bli 1,1 procent. Nästa år stiger inflationen till 1,6 procent och året därpå till 2,1 procent, spår KI.

Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, tycker att KI:s prognos kanske är litet väl optimistisk, särskilt när det gäller tillväxten nästa år:

– I vårt prognosarbete ligger vi någonstans mellan 3,5 och 4 procent när det gäller tillväxten i år. Vi bedömer att svensk ekonomi tar mer intryck av den avtagande tillväxten i USA, Japan, Europa och även i tillväxtekonomierna. Sverige är inte en isolerad ö med vårt stora utrikeshandelsberoende, säger Hermansson.

– Tillväxten kanske snarare blir 2,0-2,5 procent nästa år. Men även med en tillväxt som ligger 1 procentenhet under det som KI kommer med så skulle det vara oerhört bra ett läge där resten av västvärlden går mycket, mycket sämre.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons