Annons

KI: Höga lägstalöner slår ut grupper

Sverige har relativt sett höga lägstalöner. Det är en faktor som gör att den svenska arbetsmarknaden är tudelad mellan de som är fast etablerade och de som har svårare att komma in, enligt statliga Konjunkturinstitutets (KI) årliga lönebildningsrapport.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

Med förändring skulle fack och arbetsgivare på ett bättre sätt kunna ta hänsyn till de utsatta grupperna på arbetsmarknaden, utrikesfödda och de med låg utbildning.

– Arbetslösheten är hög i Sverige och de höga lägstalönerna påverkar sysselsättningen negativt, särskilt på längre sikt, säger Åsa Olli Segendorf, chef för KI:s enhet arbetsmarknad och prisbildning.

Annons
Annons
Annons