Annons

KI bortser från den moderna klimatforskningen

Verka för att åtgärder för att binda kol i skog och mark får inkluderas i det svenska klimatmålet, skriver flera forskare.
Verka för att åtgärder för att binda kol i skog och mark får inkluderas i det svenska klimatmålet, skriver flera forskare. Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Under strecket
Publicerad

Konjunkturinstitutet presenterade den 23 oktober på svd.se tio punkter för en ”klimatsmart politik”. Tyvärr landar de i den felaktiga slutsatsen att klimatpolitiken bör utgå från ett mål och ett medel. Den förenklade världsbild de ger uttryck för i artikeln bortser från den moderna klimatforskning som i dag finns inom många olika discipliner så som nationalekonomi, geografi, statsvetenskap, sociologi, innovationssystem och psykologi. En smart klimatpolitik kan inte vara baserad på enbart ett mål och ett medel. En klimatsmart politik kräver många medel och många delmål.

För att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 krävs nya tekniska lösningar, ny infrastruktur, förnyelse av våra städer och deras försörjningssystem, samt förändringar i sociala normer kring konsumtion och beteende. Vi har historiskt gått igenom stora samhällsförändringar i alla dessa dimensioner och kommer också att göra det i framtiden. Den enda skillnaden är att processerna nu måste styras mot ökad hållbarhet för att klara klimatmålen.

Annons
Annons
Annons