Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Anders Åslund: Keynes besegrade Labour igen

Ledare kolumnister

**Det brittiska parlamentsvalet **den 7 maj var fullt av överraskningar. I hög grad vann de konservativa en egen parlamentsmajoritet för att deras ekonomiska politik fungerat väl och att väljarna hade störst förtroende för deras framtida ekonomiska politik.

I jämförelse med andra EU-länder har Storbritannien gjort väl ifrån sig. Under de senaste fyra åren har dess ekonomiska tillväxt varit i snitt 1,7 procent och dess arbetslöshet är bara 5,5 procent. Som så många andra regeringar exempelvis i Sverige och Baltikum, bedrev den konservativ-liberala regeringen en relativt återhållsam budgetpolitik.

**Den tidigare fiskalt **oansvarige Labour-premiärministern Gordon Brown körde landets finanser i botten i mitten av 2000-talet. Under dessa goda år då Sverige hade stadiga budgetöverskott ackumulerade Storbritannien allt större budgetunderskott som nådde 11,5 procent 2009. Ändå var dess tillväxt något lägre än i Sverige. Men Gordon Brown var så stolt över sitt nidingsdåd att han skrev en bok om sin budgetpolitik.

Annons
X

Klokt nog tog premiärminister David Cameron och finansminister George Osborne itu med de svaga statsfinanserna. Från 2010 till 2014 halverade de Storbritanniens budgetunderskott till 5,7 procent av BNP. Liksom i Sverige och Baltikum gav en ansvarsfull budgetpolitik goda ekonomiska resultat, ty den återställde förtroendet hos marknaden och uppmuntrade investeringar.

**Under dessa fem **år har den finansiella populismens främste förespråkare, New York Times-kolumnisten Paul Krugman, attackerat Torys ekonomiska politik som alltför strikt. Harvardprofessorn Niall Ferguson har med rätta förkastat Krugmans skriverier om Storbritannien som ”extremt partiska kombinerade med en turists kunskap.” Med skarpa okvädningsord har Krugman förespråkat ännu större underskott, som kunde ha finansierats med lån eftersom räntan var så låg, men ingen vet hur länge detta tillstånd varar eller om budgetunderskotten med en sådan politik sedan kunde ha reducerats.

**I dag kan **vi konstatera att Tory lyckades och att Krugman haft fel inte bara om Baltikum, Grekland, Sverige och USA utan också om Storbritannien. Märkligt nog har han fått stöd av den traditionellt konservativa internationella valutafonden som borde ha vetat bättre men nu får dela skammen med Krugman. Under Ed Milliband övergav Labour Tony Blairs framgångsrika centerpolitik till förmån för en rätt extrem vänsterpolitik, och väljarna bestraffade dem.

**Det märkliga med **det brittiska valet var inte att det konservativa partiet vann utan att opinionsundersökningarna var så undermåliga att de hävdade att Labour kunde vara jämstarka med Tory just före valet.

Detta val visar än en gång att en ansvarsfull budgetpolitik kan ge goda ekonomiska och politiska resultat.

Anders Åslund är professor i internationell politik vid Atlantic Council i Washington. Har just publicerat boken ”Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It.”

andersaslund1@gmail.com

Anders Åslund

Annons
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X