X
Annons
X

Key och Almqvist sitter bra i De Nios kalender

Man ska inte tro att Samfundet De Nio förhåller sig som något slags farmarklubb till Svenska Akademien, även om det genom åren ibland har hänt att någon av de nio har planterats över till de adertons mer illustra skara. Men De Nio har också pengar och priser att dela ut, om också inte så många. Dessutom innehåller den fåtaligare kretsen åtminstone en ledamot som lär trivas bättre inom denna än inom Svenska Akademien, där hon också är ledamot, Kerstin Ekman, om än motvilligt numera.
Ja, kanske samsas De Nio bättre och har det roligare. Vid en danskväll skulle de kunna mobilisera nästan jämna par bland dessa fem herrar och fyra damer. Det är bra. Dock vet jag inte om de ägnar sig åt sådant inom ramen för sin verksamhet, men bevisligen är de lekfullt kreativa på annat sätt och ger årligen ut en litterär kalender.

Redan rubriceringen "litterär kalender" tyder på mångåriga anor, men inte ett uns av dammighet anas när man öppnar Litterär kalender 2004 (205 s. Norstedts, ca 238:-). Den är redigerad av en
garvad redaktör, Gunnar Harding, som tidigare framgångsrikt har skött såväl Lyrikvännen som Artes. Nu är han en av De Nio och har sett till att deras årliga publikation har blivit en riktigt fin sak.
Den nya volymen har underrubriken "Ellen" och ägnas huvudsakligen åt essäer med anknytning till Ellen Key och till hennes favorit bland svenska författare, "Sveriges modernaste diktare" Carl Jonas Love Almqvist. Johan Svedjedal, en annan av De Nio, är i full färd med att skriva en ny Almqvist-biografi och har i samband med det arbetet gjort ett fynd på Kungliga Biblioteket i Stockholm, nämligen anteckningar Ellen Key gjorde i samband med att hon 1892 intervjuade Love Almqvists dotter Maria. Det är den enda intervju som har gjorts med någon i Almqvists familjekrets. Visserligen kan man nog tänka sig att dottern i någon mån idealiserar minnet av sin far, men hennes minnesbilder är så övertygande i sin konkretion att vi nog måste tänka oss att den för giftmordsförsök misstänkte författaren till allt annat var
en omtänksam, lekfull och djupt älskad far.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X