Ove Bring:Kemisk terror ett reellt hot mot världen

Hans Blix kommission om massförstörelsevapen har lagt fram ett förslag om hur dessa hot ska kunna reduceras eller helst elimineras. Men terrororganisationernas framväxt de senaste åren har gjort saken mer komplicerad än någonsin.

Under strecket
Publicerad
Annons

Begreppet massförstörelsevapen, eller med en aktuell terminologi ”terrorvapen”, förefaller vara något som hör den moderna tiden till som ett utflöde av avancerad teknologi. Och så är det förvisso beträffande kärnvapen och till stor del även beträffande biologiska och kemiska vapen. Men människans destruktiva tänkande och förmåga i dessa sammanhang går långt tillbaka i historien.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons