Kemilektioner allt farligare

Anmälda olyckor i grund- och gymnasieskolornas kemisalar ökar, enligt Arbetsmiljöverket. Efter tillbud med explosioner och frätskador ska landets kemisalar granskas. Och snart ska dessutom en annan olycksutsatt miljö granskas - skolornas slöjdsalar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Trots att antalet anmälda olyckor fördubblats det senaste året, tror Arbetsmiljöverket att mörkertalet är stort och att endast en bråkdel av alla olyckor anmäls.

– Elevskador anmäls tyvärr väldigt sällan, utan de skador som anmäls är lärares, säger Marie Norell, handläggare av skolfrågor på Arbetsmiljöverket centralt.
Arbetsmiljöverket kommer i veckan att börja granska 500 kemisalar runt om i Sverige. Syftet med granskningen är att minska antalet olyckor. Marie Norell tror att många olyckor beror på okunskap hos lärarna. Obehöriga lärare som sätts in som vikarier är inte alltid medvetna om riskerna och informerar därför inte heller eleverna om dem.

Annons
Annons
Annons