”Kemikalieskatt hotar både jobb och miljö”

Regeringens förslag till kemikalieskatt är en stor besvikelse. Den innebär en inlåsning av existerande teknologi och bromsar nya alternativ. Det skriver Paxymer AB:s vd Amit Paul.

Under strecket
Publicerad

Amit Paul

Foto: Privat
Annons

Den föreslagna kemikalieskatten hotar såväl jobb som miljö. Det är en rent fiskal skatt som saluförs som miljöåtgärd. Utformningen förstör affärsmöjligheter för innovationsbolag samtidigt som miljöeffekten riskerar att bli omvänd eftersom skatten tar bort incitament att eliminera skadliga kemikalier i vår närmiljö.

Arbetet för att minska användningen av hormonstörande och långlivade (halogenerade) flamskyddsmedel är viktigt. EU har uppskattat att hälsokostnaderna i unionen är i storleksordningen 150 miljarder euro per år till följd av den här typen av ämnen. Paxymer AB är ett bolag som i tio år investerat egna medel samt utvecklingsbidrag från både EU och Vinnova i att ta fram en ny flamskyddsteknologi för att ersätta halogenerade flamskyddsmedel. Teknologin används idag bland annat i vitvaror och byggprodukter som elgenomföringsrör och strömbrytare.

Annons
Annons
Annons