Annons

KD: Priset för att kvotera föräldradagar kan bli högt

Foto: Hasse Holmberg/TT

Föräldrar måste kunna kombinera familjeliv och arbetsliv på det sätt som passar bäst för just deras familj, utan tvång och pekpinnar från staten. Det skriver Pia Steensland, KD, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Pia Steensland.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden ska självklart främjas. Men föräldraförsäkringen är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att skapa jämställdhet som det hävdas i debattartikeln ”Föräldraförsäkringen är ett sänke för jämställdheten” den 23 oktober. Nej, föräldraförsäkringen finns till för barnen. För att barnen när de är små ska få så mycket omvårdnad av och så mycket tid som möjligt tillsammans med föräldrarna. Trygga barn lägger grunden för ett tryggt samhälle.

Debattörerna refererar till Sveriges Kvinnolobbys nya rapport och menar att mammor ska ägna mer tid åt arbetet i stället för åt barnen. De vill tvångskvotera, det vill säga låsa hälften av föräldradagarna till respektive förälder. Men de försöker försköna förslaget genom att prata om individualisering. De anser att kvotering är det enda sättet att utmana gamla könsmönster där pappor satsar på jobb och karriär medan mammor tar ett större ansvar för hem och barn. Men faktum är att föräldraförsäkringen redan i dag är individualiserad. Föräldrarna tilldelas häften av dagarna och kan fritt överlåta dagar mellan varandra, förutom de tre öronmärkta månaderna. Debattörerna menar vidare att ”kvinnor som lever i en relation där hemarbetet är jämställt fördelat är mindre stressade”. Det är dock oklart hur de menar att en kvoterad föräldraförsäkring skulle bidra till minskad stress. Försäkringskassans egen kartläggning visar tvärtom att kvinnor i par som delar lika på föräldradagar och vab, samt har lika inkomster, löper högre risk för sjukskrivning. Tvångskvotering är därför inte den bästa lösningen. För att öka möjligheten att kombinera familjeliv och arbetsliv – för både mammor och pappor - vill vi kristdemokrater i stället ge mer makt till föräldrarna.

Annons
Annons
Annons