Annons

KD Lidingö: Riksdagen skyfflar över problem på oss

Foto: Anders Ahlgren

Riksdagens ledamöter gör det lätt för sig då de ålägger kommunerna
att ordna bostäder, svenskundervisning, socialtjänst och skola åt dem som kommer till Sverige, skriver Carl-Johan Schiller (KD) och Thomasine von Essen (KD).

Publicerad

Flyktingkrisen är en av de största utmaningarna i vår tid. Sveriges riksdag fattar en mängd beslut till följd av detta. Beslut som får stora konsekvenser när de ska verkställas praktiskt ute i kommunerna. Som kommunpolitiker är det vår främsta uppgift att värna våra medborgare. Vi känner en stor frustration över att det saknas ett helhetsgrepp från riksdagens sida och att vi förväntas lösa problemen utan att ha fått vara delaktiga i beslutsprocessen. Det behövs en diskussion om vilka åtaganden kommunerna numera förväntas ha. Vi efterlyser en övergripande plan för hur vi ska prioritera.

I dag gör riksdagens ledamöter det lätt för sig då de ålägger kommunerna att ordna bostäder, svenskundervisning, socialtjänst och skola åt dem som kommer till Sverige. Vi, liksom alla andra kommunpolitiker, vill göra ett bra arbete för våra invånare men det är inte möjligt när riksdagens direktiv är otydliga och kostnaderna ökar dramatiskt. Den politik som förs är vare sig hållbar eller ansvarsfull. Det är inte de nyanlända, som har flytt för sina liv, som ska klandras när systemet nu havererar, utan det är våra beslutsfattare. Den förda politiken måste anpassas.

Carl-Johan Schiller (KD) och Thomasine von Essen (KD)

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons