KD Lidingö: Riksdagen skyfflar över problem på oss

Foto: Anders Ahlgren

Riksdagens ledamöter gör det lätt för sig då de ålägger kommunerna
att ordna bostäder, svenskundervisning, socialtjänst och skola åt dem som kommer till Sverige, skriver Carl-Johan Schiller (KD) och Thomasine von Essen (KD).

Under strecket
Publicerad
Carl-Johan Schiller (KD) och Thomasine von Essen (KD)

Carl-Johan Schiller (KD) och Thomasine von Essen (KD)

Annons

Flyktingkrisen är en av de största utmaningarna i vår tid. Sveriges riksdag fattar en mängd beslut till följd av detta. Beslut som får stora konsekvenser när de ska verkställas praktiskt ute i kommunerna. Som kommunpolitiker är det vår främsta uppgift att värna våra medborgare. Vi känner en stor frustration över att det saknas ett helhetsgrepp från riksdagens sida och att vi förväntas lösa problemen utan att ha fått vara delaktiga i beslutsprocessen. Det behövs en diskussion om vilka åtaganden kommunerna numera förväntas ha. Vi efterlyser en övergripande plan för hur vi ska prioritera.

Annons
Annons
Annons