Annons
X
Annons
X

KD: Legitimationen en viktig reform

Debatten om lärarlegitimationen skulle tjäna på att fokusera på hur reformens barnsjukdomar kan botas, skriver Annika Eclund (KD) i en replik till Timbro som föreslagit att lärarlegitimationen slopas.

(uppdaterad)
Annika Eclund (KD)
Annika Eclund (KD) Foto: Riksdagen, KATARZYNA KORZA/TT

REPLIK | LÄRARLEGITIMATIONER

Införandet av lärarlegitimation tillsammans med behörighetsförordningen var bland de viktigaste reformerna på skolområdet som genomfördes under alliansregeringens tid vid makten. Att kunna garantera elever och föräldrar att de som undervisar i skolan har kompetensen att göra det, är oerhört viktigt i en kunskaps- och bildningsskola. Alltför länge har vi sett obehöriga lärare få undervisa, till och med personer utan akademisk utbildning. Det är ett system som inte är hållbart i längden. Dessutom är det min fasta övertygelse att lärarlegitimation i det långa loppet kommer att vara av positiv betydelse för läraryrkets status.

I söndags lyfte Timbromedarbetarna Johan Ingerö och Jesper Ahlgren fram kritik mot lärarlegitimationen (SvD Brännpunkt) och går så långt i sin kritik att de vill avskaffa reformen. Det är föga långsiktigt. Man kan bara fråga sig om i vilket annat yrke räcker lämplighet för att anställas? Byt ut ordet lärare mot läkare i deras argumentation, och du får ett orimligt resonemang. För att ta deras eget exempel, ”den mest uppenbara risken är att läkarbristen förvärras när yrket stängs för begåvade personer utan läkarexamen.”

Som argument anför dessutom artikelförfattarna att det finns ett negativt resultat för skolor med fler behöriga lärare. Alltså att de utan behörighet ger elever högre betyg. De tar detta faktum som intäkt för att lärarutbildning och legitimation inte behövs. Det är att göra en väl enkel analys av läget. Det kan lika väl vara så att obehöriga lärare inte kan betygskriterierna och därför att de inte har utbildning i bedömning. Således skulle de behöriga lärarnas lägre betyg kunna bero på bättre kunnande i bedömning.

Annons
X

Samtidigt finns en hel del betydelsefullt att beakta i deras artikel, för oss oppositionspolitiker men inte minst för regeringen och utbildningsminister Fridolin. Att minska antalet platser på lärarutbildningarna och att minska antalet lärosäten där lärarutbildning ges är en klok idé. Det ökar konkurrensen och driver upp söktrycket på de utbildningsplatser som finns. Förslaget att korta ner utbildningstiden för människor med annan utbildning så att de snabbt kan få lärarbehörighet och då också kunna ansöka om legitimation är även det en god idé. Inte minst deras kritik mot kvaliteten i svensk lärarutbildning är värd att lyfta fram, reflektera över och göra något åt.

Däremot skulle debatten om lärarlegitimationen tjäna på att fokusera på hur reformens barnsjukdomar kan botas. Således bör de akuta svaren efterfrågas hos utbildningsministern: Hur kan man korta de långa handläggningstiderna för att utfärda lärarlegitimationer? Hur kan de kvarvarande obehöriga lärarna på ett effektivt sätt komplettera sin utbildning för att bli behöriga?

Annika Eclund (KD)

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  skolpolitisk talesperson

  Annons

  Annika Eclund (KD)

  Foto: Riksdagen, KATARZYNA KORZA/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X