Annons
X
Annons
X

KD: Det behövs fler undantag från las

Ska vi rädda den svenska modellen krävs ­politisk handling. Företag måste kunna ställa om och behålla ­nyckelpersoner. Vi vill därför att undantagen från turordnings­reglerna i las utökas till 4 personer, skriver KD:s Ebba Busch Thor.

Almedalsveckan 2015
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor skriver att arbetsrätten måste förändras för att säkra den svenska modellen.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor skriver att arbetsrätten måste förändras för att säkra den svenska modellen. Foto: Lars Pehrson

DEBATT | ARBETSRÄTTEN

Vi som politiker måste ta oss an de stora samhällsproblemen.

Sverige förändras i snabb takt. Globaliseringen skapar möjligheter till mer handel och ökad tillväxt. Men globaliseringen utsätter också vårt samhälle för prövningar.
Teknisk utveckling, automatisering och digitalisering innebär enorma möjligheter för de flesta på arbetsmarknaden, i synnerhet de med hög utbildningsnivå. Men för andra kan utvecklingen betyda att de förlorar sina jobb.

Till detta kommer att rekordmånga människor nu befinner sig på flykt. Bara från Syrien har 3,9 miljoner människor flytt sen kriget bröt ut. Många söker sig till Sverige.
Vi som politiker måste våga se verkligheten och utmaningarna. Vi kan inte stå likgiltiga eller handlingsförlamade.

Annons
X

Hur ska vi kunna värna den svenska modellen i tider av globalisering, oro, stora migrationsströmmar, segregation och bristande integration? Om vi inte lyckas anpassa vår modell till nya förutsättningar kommer den att krackelera och falla sönder. Det kommer skapa mer social oro, utanförskap och otrygghet – vi ser det redan idag.

Det behövs fler jobb. Och jobb skapas inte av ­politiska ovanifrånlösningar. De skapas i växande och lönsamma företag. 4 av 5 nya jobb skapas bland Sveriges småföretag, det är där potentialen finns. Vad det handlar om är att en enskild företagare av kött och blod ska vilja, våga och ha råd att anställa en annan människa. Gör man det dyrt och krångligt att anställa så kommer färre att göra det.

Den rödgröna regeringen tror att de kan nå ­Europas lägsta arbetslöshet och klara integrationsutmaningen med en blandning av skatte- och ­bidragshöjningar. De försämrar rot- och rut-avdragen. De höjer arbetsgivaravgifter för unga. De höjer skatten på arbete och för småföretagare.
Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens ekonomiska politik varaktigt minskar antalet sysselsatta med 15 000-20 000 personer. De konstaterar att det främst är de med låg utbildningsnivå som drabbas. Detta i en tid då vi behöver det rakt motsatta.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi behöver en annan politik. En politik som förstår att alla jobb behövs. Även enkla jobb. Vi kristdemokrater vill därför bredda rut-avdraget och inkludera nya tjänster.
  Vi inser också att vi behöver förändra arbets­rätten. Det behöver bli mindre riskfyllt att anställa och mer flexibelt för företag att ställa om och ­behålla nyckelpersoner i tider av snabb omvärldsförändring.

  Vi vill att undantagen från turordningsreglerna
  i las utökas till att omfatta 4 personer – oavsett antal anställda i företaget. Det innebär ett dubblat undantag jämfört med i dag.
  Vi behöver också möta problemen med åtgärder i migrationspolitiken. Vi vill pröva möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning och istället införa ett avdrag för att stärka drivkrafterna att ta ett jobb.

  Vi föreslår också tillfälliga uppehållstillstånd ­istället för permanenta. Det är förslag som värnar Sverige som en fristad. Men det kan också påverka hur många som söker asyl just i vårt land och bidra till sänkta kostnader, en jämnare fördelning av mottagandet inom EU och att fler länder hjälper till att ta emot flyktingar.

  **Jag vill att Sverige ska **utvecklas positivt. Med vår politik kan dagens utmaningar vändas till möjligheter. För det krävs att vi som politiker förmår att ta oss an de stora samhällsproblemen. Det är grunden för mitt politiska engagemang.

  Ebba Busch Thor

  partiordförande Kristdemokraterna

  Annons
  Annons
  X

  Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor skriver att arbetsrätten måste förändras för att säkra den svenska modellen.

  Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X