KD: ”Asylsökande ska ingå ett kontrakt om integration”

De som söker asyl i Sverige ­hamnar ­oftast i en lång period av väntan och passivitet. För en bättre integration krävs en snabbare väg in i samhället, skriver Ebba Busch Thor med flera kristdemokrater på partiets dag i Almedalen.

Under strecket
Publicerad

Ebba Busch Thor, Désirée Pethrus och Aron Modig föreslår att alla asylsökande ska ta del av ett program med bland annat svensk­undervisning och samhällsinformation, åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan.

Foto: Pressbilder
Annons

Sverige är ett land att vara stolt över. ­Tilliten mellan människor är i ett internationellt perspektiv hög. Värden som frihet, trygghet och jämlikhet har genom tidigare generationers arbete kommit att prägla vårt samhälle. Det är ett arv som vi i dag har ett ansvar att förvalta.

Sverige har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Men ett stort flyktingmottagande förutsätter en väl fungerande integration. Tyvärr uppvisar Sverige dåliga resultat i det avseendet. För utrikes födda är arbetslösheten mer än tre gånger så hög jämfört med inrikes födda. För personer från länder utanför Europa är skillnaden väsentligt större. Efter åtta år i Sverige har endast 25 procent av de skyddsbehövande eller anhöriga till skyddsbehövande fått en helårsanställning.

Annons
Annons
Annons