Annons
X
Annons
X

”KBT-terapi är mer dominerande i Sverige än i USA”

Kognitiv beteendeterapi har vuxit snabbt i Sverige under 2000-talet, men alla är inte glada över utvecklingen. Socialstyrelsens nya riktlinjer har fått hård kritik. ”KBT är mer dominerande i Sverige än i USA”, konstaterar
amerikanska Judith Beck, dotter till KBT:s grundare Aaron Beck.

Judith Beck, KBT-grundarens dotter, är bekymrad över att många som kallar sig KBT-terapeuter i USA har bristfällig utbildning.
Judith Beck, KBT-grundarens dotter, är bekymrad över att många som kallar sig KBT-terapeuter i USA har bristfällig utbildning. Foto: Malin Hoelstad / SvD

Hon är 62 år gammal, docent i psykologi, författare till flera böcker, chef för ett terapiinstitut och tar emot egna patienter som psykoterapeut. Ändå presenteras hon nästan alltid som dotter – till psykiatern Aaron Beck.

Ibland har hon jämförts med Anna Freud, Sigmund Freuds dotter, som förde vidare hans psykoanalytiska teorier långt efter hans död 1939. Anna levde och verkade i London till år 1982. För Judith Beck är det den kognitiva beteendeterapin (KBT) som är fadersarvet.

Nu är hon chef för det icke-vinstdrivande Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy som far och dotter startade år 1994. Pappa Aaron Beck är 95 år gammal, men fortfarande passionerat involverad i sitt arbete både som forskare och psykoterapeut.

Annons
X

Själv ägnar Judith Beck nu mest tid åt att utveckla online-kurser för att vidareutbilda terapeuter, åtminstone när hon inte är på vetenskapliga konferenser som den hon besökte i Stockholm i höstas, EABCT (Europeiska föreningen för KBT-terapeuter) då 1 800 terapeuter och forskare från 54 länder möttes.

–  Kognitiv beteendeterapi är mycket mer dominerande i Sverige än vad den är i USA, konstaterade Judith Beck när jag fick chansen att bjuda henne på en cola light på konferensen där hon föreläste dels om Aaron Beck och dels om KBT som verktyg för viktminskning.

Judith Beck är bekymrad över att många som kallar sig KBT-terapeuter i USA har väldigt olika utbildning och ibland bara korta sådana. Det riskerar att ge terapiformen dåligt rykte. I Sverige krävs det både en lång grundutbildning och sedan ytterligare studier, praktik och egen terapi innan någon kan få legitimation som psykoterapeut, oavsett inriktning.

Aaron tror att det bara kommer att finnas en psykoterapi om 20 år, men baserad på den kognitiva modellen.

För att förstå varför kognitiv beteendeterapi blivit så stort i Sverige de senaste 10 till 15 åren är det rimligt att börja med Aaron Beck. Hans utveckling från psykoanalytiker till forskande KBT-utvecklare kan i viss mån förklara detta.

Vi ska strax återkomma till familjen Beck, men låt oss göra en svensk utvikning däremellan. Det har nämligen utbrutit en debatt om Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av depression och ångest i vilka KBT rekommenderas oftare än andra nästan likvärdiga terapiformer. Ett remissförslag presenterades i december. ”Enfaldiga riktlinjer för behandling av depression” skrev en rad nordiska psykologiprofessorer och andra forskare i ett debattinlägg i Dagens Nyheter (15/1 2017).

De förde bland annat fram att risken med att om KBT förordas i så många fall i stället för andra terapimetoder (på felaktiga grunder enligt dem) så kan följden bli att inga psykologstudenter vågar välja annat än KBT eftersom det kan vara det enda som efterfrågas på arbetsmarknaden framöver. Problembilderna ser olika ut, patienterna har olika önskemål om behandling och det har visat sig att den så kallade terapeutiska alliansen kan vara viktigare än metoden i sig, skrev de.

Fram tills för ungefär 20 år sedan var den psykodynamiska inriktningen, som har sina rötter i Freuds teorier, helt dominerande i Sverige. Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings universitet, berättar att han var en av bara fyra studenter som valde kognitiv beteendeterapi när han läste till psykolog år 1989. I dag är han en av frontfigurerna inom utvecklingen av internet-terapi och har hittills mest jobbat med KBT, men han utvecklar nu även nätterapi baserad på PDT, psykodynamisk terapi.

–  Eftersom jag är forskare kan jag tycka att ideologi är intressant, men data måste styra. Om jag skulle finna att psykodynamisk, gruppterapi eller existentiell terapi fungerar bäst är det viktigast. Om vi tittar tillbaka till 1980-talet så gick skiljelinjen snarare mellan dem som tyckte att terapi kunde studeras genom medicinsk metodik medan andra inte tyckte att det gick, säger Gerhard Andersson.

Ett ord som blivit centralt inom vården är evidens, vetenskapliga bevis för att en behandling fungerar.

–  Kvantitativa metoder har en starkare position i dag. Få säger ”Vi ska inte bry oss om forskning”. Att psykologisk behandling tas upp i nationella riktlinjer är ett slags bevis på att det här tas seriöst och har en plats i sjukvården, säger Gerhard Andersson.

Eftersom Gerhard Andersson själv var med vid första remissrundan, men hoppade av på grund av tidsbrist, kan han inte kommentera sina kollegers nuvarande arbete, men han tycker att det är olyckligt att prioriteringarna styrs av ekonomi. Om två behandlingar är likvärdiga ska det billigaste behandlingsalternativet förordas, men det är också viktigt att försöka hjälpa så många som möjligt. Det som gör att KBT dominerar beror huvudsakligen på att det finns så mycket mer forskning på det området.

Det Gerhard Andersson ser som mest positivt hos Aaron Beck är hans strävan att hela tiden söka efter sätt att förbättra metoden, från att han ifrågasatte den psykoanalys han själv arbetade med på 1950-talet till det sätt han arbetar på i dag på 2010-talet.

–  Hade han varit en psykoterapi-forskare typisk för sin tid hade han inte ändrat sig. När Aaron Beck upptäckte att patienterna först behöver ändra sitt beteende tog han med beteendeterapi i sin kognitiva terapi, säger Gerhard Andersson som även var med och arrangerade konferensen där Judith Beck var en av huvudtalarna.

Judith Beck. Foto: Malin Hoelstad

Nu är det alltså Judith Beck som ger sig ut i världen för att tala sig varm för kognitiv beteendeterapi.

–  Finns det ett krig mellan terapiformer? frågar Judith Beck. Som jag ser det närmar de sig varandra. Både psykodynamiker och KBT:are blir allt mer intresserade av olika metoder i dag.

Och så lägger hon till:

–  Aaron tror att det bara kommer att finnas en psykoterapi om 20 år, men baserad på den kognitiva modellen.

För att göra långvariga förändringar i sitt ätbeteende måste man ändra sitt sätt att tänka.

Själv säger hon sig inkludera många olika tekniker i sitt arbete, från psykodynamisk till dialektisk beteendeterapi, motiverande samtal, ACT.

Ett oväntat steg var att skriva en bok om viktminskning baserad på KBT-metoden.

–  Jag insåg att de tekniker som används för deprimerade patienter också passar alla som behöver gå ned i vikt. Många av mina deprimerade patienter var över-viktiga.

Judith Beck skrev ett manus och visade det för några förlag redan på 1990-talet. Ingen var intresserad. Då hamnade det i en byrålåda i tolv år tills ett förlag nappade.

En likhet mellan deprimerade patienter och de som behöver gå ned i vikt är att båda har negativa tankemönster som skapar beteendeproblem.

–  Nästan vem som helst kan göra kortvariga förändringar i sitt ätbeteende. Men för att göra långvariga förändringar måste man ändra sitt sätt att tänka.

Att förstå hur en tanke hänger ihop med en känsla som i sin tur styr ett beteende och förändra den kedjan är kärnan i den kognitiva beteendeterapin.

–  Min pappa arbetar med KBT för att hjälpa patienter med personlighetsstörningar. Det är förstås väldigt mycket mer krävande, men basen är densamma.

Aaron Beck och Sigmund Freud. Foto: ACT och AP
Annons

Judith Beck, KBT-grundarens dotter, är bekymrad över att många som kallar sig KBT-terapeuter i USA har bristfällig utbildning.

Foto: Malin Hoelstad / SvD Bild 1 av 3

Judith Beck.

Foto: Malin Hoelstad Bild 2 av 3

Aaron Beck och Sigmund Freud.

Foto: ACT och AP Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X